Mitä koronakriisin jälkeen? Miltä näyttää uusi normaliteetti? Kriisi tulee muuttamaan monia asioita, koska sen mukana tuoma eri maiden ja yhteiskuntien haavoittuvuus on tullut kipeästi esille. Saksa tulee todennäköisesti lisämään vauhtia yhteiskunnan ja julkishallinnon ja eri palveuiden digitalisatioon. Maksaminen tulee todennäköisesti myös muuttumaan käteisestä korttimaksuihin. Monet teollisuusyritykset, joiden puuttuvat digitaaliset prosessit ja toimitusketjujen läpinäkyvyys ja että ohjattavuus tulee olemaan ongelma, kun kriisin jälkeen painetaan starttinappulaa. Miten varmistaa tuotannon aloittaminen eli työvoiman ja raaka-aineiden saatavuus, jos toimitusketjujen sisäinen valmius ja kommunikointi puuttuu. Tähän tarvitaan hyvä exit strategia ja siihen valmistautuminen. Uuteen normaliteettiin palaaminen voi tapahtua askelittain ja priorisoiden. Tämä on iso haaste Suomelle ja sen viennille, joka on Suomelle elintärkeä. Tähän tarvitaan hyvää silmää ja kauaskantoisia päätöksiä, mutta nyt on aika toimia.

Mitä sinä olet mieltä? Voit kirjoittaa viestiä Pekalle: pekka.stuckert@cps-consulting.de.