Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme, kun käytät Suomalais-Saksalaisen Kaupan Killan verkkosivustoa (https://fdhg.de/), ja mihin tarkoitukseen käsittelemme tietoja. Voit tutustua näihin tietoihin milloin tahansa osoitteessa https://fdhg.de/DSGVO.

1. Vastuuhenkilö / Yhteyshenkilö

Tietosuojalainsäädännön mukainen vastuuhenkilö on:

Suomalais-saksalainen kauppakilta

c/o Osborne Clarke
Innere Kanalstraße 15
50823 Köln
Deutschland
Tel.+49 221 51084192

Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai ehdotuksia, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseentimo.karsten@osborneclarke.com kääntyä.

2. tietosuojan kohde

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind nach Art. 4 Nr. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; dies umfasst bspw. Namen oder auch Kennnummern.

3. tietojesi käsittely, kun vierailet verkkosivustollamme.

Automaattinen tietojen kerääminen verkkosivustollamme vieraillessasi

Kun käytät verkkosivustoamme, päätelaitteesi lähettää automaattisesti tietoja teknisistä syistä, joihin emme voi vaikuttaa. Me emme kerää, analysoi tai tallenna näitä siirrettyjä tietoja. Sivustollemme ei ole asennettu tiedonkeruuvälineitä, kuten Googlea tai vastaavia.

4. tietojesi käsittely yhteydenottolomaketta käytettäessä

4.1 Tietojen käsittely

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeellamme tai sähköpostitse, käsittelemme yhteydenottolomakkeessa antamiasi tietoja, mukaan lukien siellä antamasi yhteystiedot, tiedustelusi vastaanottamista ja käsittelyä varten. Yhteystietojasi ovat mm:

 • Nimet
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Keräämme nämä tiedot voidaksemme vastaanottaa ja käsitellä pyyntösi, DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4.1 Henkilötietojesi käsittely jäsenyyttä haettaessa

4.2.1 Tietojen käsittely

Kun haet jäsenyyttä verkkosivujemme kautta, käsittelemme hakemuslomakkeessa antamiasi henkilötietoja hakemuksesi vastaanottamista ja käsittelyä varten. Tämä koskee tarvittaessa seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Asema
 • Yritys
 • Yrityksen osoite
 • Puhelinnumero
 • Faksinumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tiedot hakemuksen perusteluista (linkki Suomeen).
 • Yrityksen toiminta-ala
 • Yksityinen osoite

Keräämme nämä tiedot voidaksemme vastaanottaa ja käsitellä hakemuksesi, DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4.2.2 Velvollisuus tai tarve toimittaa tietosi

Sinulla ei ole sopimusperusteista eikä oikeudellista velvollisuutta toimittaa meille edellä mainittuja tietoja. Näiden tietojen antaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta voit liittyä jäseneksemme. Voimme hyväksyä ja käsitellä hakemuksesi vain, jos annat meille nämä tiedot.

4.2.3 Varastointiaika

Säilytämme kaikki jäsenhakemukset kuuden kuukauden ajan. Jos hyväksymme sinut jäseneksi, säilytämme tietojasi jäsenyytesi ajan. Jäsenyytesi päätyttyä tietosi poistetaan.

Lisäksi säilytämme hakemuksestasi ja jäsenyydestäsi saatuja tietoja jäsenyytesi päättymisen jälkeen vain seuraavissa tapauksissa ilman suostumustasi:

 • Pidätämme oikeuden säilyttää hakemukset sekä jäsenyytesi tiedot vastaavien vanhentumisaikojen puitteissa (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), sikäli kuin näillä tiedoilla voi olla oikeudellista merkitystä. Siltä osin kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja, säilytämme myös hakemukset ja jäsenyytesi tiedot lakisääteisen määräajan (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Lakisääteiset tallennusvaatimukset voivat johtua erityisesti HGB:n tai AO:n säilytysajoista.
 • Tämän jälkeen tietopyyntösi poistetaan, jos emme enää tarvitse niitä oikeudellisista syistä, erityisesti vaateiden esittämistä, turvaamista tai puolustamista varten. Tällöin tallentaminen perustuu oikeutettuun etuumme, liiketoimintamme asianmukaiseen dokumentointiin ja oikeudellisen asemamme turvaamiseen (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
4.2.4 Sinun oikeutesi vastustaa

Sinulla on oikeus vastustaa milloin tahansa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.(DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)., kohde käsittelyyn. Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on pakottava oikeutettu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos haluat käyttää vastustamisoikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 1 mainittuihin yhteysosoitteisiin.

4.3 Evästeet

Emme käytä evästeitä tai muita Googlen tai muiden tahojen analyysi- ja seurantapalveluja.

4.4 Sosiaalisen median integrointi

Sivustollamme ei käytetä linkkejä sosiaalisen median sivustoihin, kuten Facebookiin, LinkedIniin, Twitteriin ja vastaaviin.

4.5 Automatisoidut yksittäiset päätökset tai toimenpiteet

Emme käytä automatisoitua käsittelyä päätöksentekoon tai profilointia tähän tarkoitukseen.

4.6 Tietojen välittäminen

Ellei tässä tietosuojakäytännössä toisin mainita, henkilötietojasi luovutetaan vain seuraavissa tapauksissa:

4.6.1 

Jos se on tarpeen palveluidemme laittoman käytön selvittämiseksi tai oikeudellisen syytteen nostamiseksi, henkilötiedot välitetään lainvalvontaviranomaisille ja tarvittaessa vahingoittuneille kolmansille osapuolille. Näin tapahtuu kuitenkin vain, jos on olemassa konkreettisia viitteitä laittomasta tai väärinkäytöksestä. Siirto voi tapahtua myös, jos se palvelee käyttöehtojen tai muiden sopimusten täytäntöönpanoa. Meillä on myös lakisääteinen velvollisuus antaa tietoja tietyille viranomaisille pyynnöstä. Näitä ovat lainvalvontaviranomaiset, sakollisia hallinnollisia rikkomuksia ajavat viranomaiset ja veroviranomaiset.

Nämä tiedot luovutetaan väärinkäytösten torjuntaan, rikosten syytteeseenpanoon ja saatavien turvaamiseen, esittämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvien oikeutettujen etujemme perusteella, ja että henkilötietojesi suojaa koskevia oikeuksiasi ja etujasi ei syrjäytetä, DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti tai DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen oikeudellisen velvoitteen perusteella.

4.6.2 

Käytämme kolmansia osapuolia ja ulkoisia palveluntarjoajia (”käsittelijöitä”) tarjotaksemme palveluita, kuten verkkosivujamme tai jäsenyyteen liittyviä tapahtumia Suomalais-Saksalaisen Ammattikillan NRW:n organisaatiossa, mukaan lukien sen järjestäminen. Tällaisissa tapauksissa henkilötietoja saatetaan luovuttaa näille käsittelijöille, jotta ne voivat suorittaa jatkokäsittelyä. Valitsemme nämä käsittelijät huolellisesti ja tarkistamme ne säännöllisesti varmistaaksemme, että oikeuksiasi ja vapauksiasi suojellaan. Käsittelijät saavat käyttää tietoja vain määrittelemiimme tarkoituksiin, ja olemme myös velvoittaneet heidät sopimuksin käsittelemään tietojasi yksinomaan tämän tietosuojaselosteen ja Saksan tietosuojalakien mukaisesti.

Tietojen siirto henkilötietojen käsittelijöille tapahtuu DSGVO:n 28 artiklan 1 kohdan perusteella tai vaihtoehtoisesti oikeutetun etumme perusteella, joka perustuu erikoistuneiden henkilötietojen käsittelijöiden käyttöön liittyviin taloudellisiin ja teknisiin etuihin ja siihen, että henkilötietojesi suojaa koskevia oikeuksiasi ja etujasi ei syrjäytetä, DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

4.6.3 Sinun oikeutesi vastustaa

Jos tietojesi luovuttaminen tässä kohdassa 9 tapahtuu oikeutettujen etujemme suojaamiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tätä sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä. Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme osoittaa käsittelylle pakottavia oikeutettuja perusteita, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely palvelee oikeudellisten vaatimusten esittämistä, toteuttamista tai puolustamista.

.

Voidaksesi käyttää vastustamisoikeuttasi ota meihin yhteyttä kohdassa 1 mainituissa yhteysosoitteissa.

4.7 Tietojesi poistaminen

Ellei toisin mainita, poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi heti, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin keräsimme tai käytimme niitä edellä olevien kohtien mukaisesti.

4.8 Oikeutesi rekisteröitynä

Edellyttäen, että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät, voit pyytää palautusta kohdassa esitetyin edellytyksin. 1 aVoit käyttää seuraavia oikeuksia milloin tahansa käyttämällä annettuja yhteystietoja:

 • Oikeutesi saada tietoa tallentamistasi tiedoista ja niiden käsittelystä (DSGVO 15 artikla),
 • Oikeus oikaista virheelliset henkilötiedot (DSGVO 16 artikla),
 • Oikeutesi saada tallentamasi tiedot poistetuksi (DSGVO:n 17 artikla),
 • oikeutesi rajoittaa tietojenkäsittelyä (DSGVO:n 18 artikla) ja
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla).
 • Lisäksi sinulla on vastustamisoikeus (DSGVO 21 artikla).

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka tapahtuu joko yleisen edun vuoksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan e alakohta) tai oikeutettujen etujemme turvaamiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme osoittaa käsittelylle pakottavia oikeutettuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi.

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä mahdollisia uutiskirjeitä tai kutsuja varten, lopetamme joka tapauksessa tällaisen käsittelyn.

Voit milloin tahansa tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, esimerkiksi asuinpaikkasi osavaltion toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, työpaikkasi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tai meille rekisterinpitäjänä vastuussa olevalle viranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta.

Suomalais-saksalaisen ammattikillan toimivaltainen valvontaviranomainen on:

Nordrhein-Westfalenin tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta vastaava valtionvaltuutettu.

PL 20 04 44
40102 Düsseldorf
0211/38424-0

poststelle@ldi.nrw.de

4.9 Tietojen käsittely oikeuksien käyttämisen yhteydessä

Lopuksi haluamme huomauttaa, että käsittelemme henkilötietoja, jotka annat käyttäessäsi tietosuoja-asetuksen 15-22 artiklan mukaisia oikeuksiasi, näiden oikeuksien toteuttamiseksi ja voidaksemme todistaa ne. Käsittelemme tallennettuja tietoja vain tietojen antamista ja valmistelua varten sekä tietosuojavalvontaa varten ja rajoitamme käsittelyä muutoin DSGVO:n 18 artiklan mukaisesti. Nämä käsittelytoimet perustuvat DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan oikeusperustaan yhdessä DSGVO:n 15-22 artiklan kanssa. DSGVO:n 15-22 artikla ja BDSG:n 34 §:n 2 momentti.

4.10 Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Tämän tietosuojakäytännön ajantasainen versio on aina saatavilla osoitteessa osoitteessa www.fdhg.de/dsgvo haettavissa.

Tilanne: huhtikuu 2020